CROFOR

CROATIAN FORESTRY


FORUM


22. OŽUJKA 2024. | 11-13h


POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŠUMA I DANA KVALITETE FAKULTETA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

POZIVAMO VAS NA PRVI CROFOR

-CROATIAN FORESTRY FORUM-

NA TEMU:

INOVACIJE I ODRŽIVI RAZVOJ

IZAZOVI POTRAJNOG GOSPODARENJA ŠUMAMA U BUDUĆNOSTI

ŽENE U ŠUMARSTVU I DRVNOJ TEHNOLOGIJI

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD STUDENATA

ZNAČAJ I ULOGA URBANOG ŠUMARSTVA

INOVACIJE U HRVATSKOJ DRVNOJ INDUSTRIJI

PANELISTI:

• prof. dr. sc. JOSIP MARGALETIĆ
DEKAN FAKULTETA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

• akademik IGOR ANIĆ
PREDSJEDNIK HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA

• DARIA KEKELIĆ, dipl. ing. šum.
KOORDINATORICA POSLOVNIH PODRUČJA I PROCESA
URED UPRAVE, DIREKCIJA HŠ D.O.O.

• SILVIJA ZEC, dipl. ing. šum.
PREDSJEDNICA HRV. KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

• STJEPAN VOJINIĆ
PREDSJEDNIK HRVATSKOG DRVNOG KLASTERA

• IVONA JOSIPOVIĆ, univ. bacc. ing. techn. lign.
STUDENTSKI ZBOR

moderatorica: Zrinka Grancarić

VELIKI AMFITEATAR FŠDT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU SVETOŠIMUNSKA CESTA 23

22. OŽUJKA 2023.

11-13 SATI

GALERIJA

GLAVNI ORGANIZATOR:

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

U SURADNJI S:

PRIJAVA NA FORUM:

Prijava