CROFOR

CROATIAN FORESTRY


FORUM


22. OŽUJKA 2024. | 11-13h


VELIKI AMFITEATAR FŠDT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU SVETOŠIMUNSKA CESTA 23

22. OŽUJKA 2024.

11-13 SATI

PROŠLI DOGAĐAJI

CROFOR 22. ožujka 2023.

Prvi Croatian Forestry Forum održan je na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. na temu „Inovacije i održivi razvoj“. Događaj je okupio brojne sudionike iz relevantnih institucija, stručnjake te studente. Panelisti foruma raspravljali su o sljedećim temama: inovacije i održivi razvoj, izazovi potrajnog gospodarenja šumama u budućnosti, žene u šumarstvu i drvnoj tehnologiji, znanstveno-istraživački rad studenata, značaj i uloga urbanog šumarstva te inovacije u hrvatskoj drvnoj industriji. Nakon panel rasprave, upriličeno je svečano potpisivanje Sporazuma o suradnji FŠDT-a i Hrvatskih šuma d.o.o. Potpisivanju su pristupili dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Josip Margaletić te predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Nediljko Dujić.

Na panelu su sudjelovali:
Prof. dr. sc. Josip Margaletić dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije
Akademik Igor Anić predsjednik Hrvatskog šumarskog društva
Krešimir Žagar dipl. ing. šum. direktor Sektora za šumarstvo Hrvatskih šuma d.o.o.
Silvija Zec, dipl. ing. šum. predsjednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Stjepan Vojinić predsjednik Hrvatskog drvnog klastera
Ivona Josipović univ. bacc. ing. techn. lign. studentski zbor Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije

GLAVNI ORGANIZATOR:

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

U SURADNJI S:

PRIJAVA NA FORUM:

Prijava